Etterforskningen iverksettes selv om det ikke er innlevert noen anmeldelse, verken fra den tidligere sogneprestens arbeidsgiver eller fornærmede.

Politiet opplyser i en pressemelding at de starter etterforskning mot sognepresten fordi det nå er rimelig grunn til å undersøke om den tidligere sognepresten har «skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

– Vi innleder etterforskningen uten at vi har fått fornærmedes forklaring, men den håper vi å få i løpet av kort tid, sier politioverbetjent Magne Storaker i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet i Agder ønsker ikke å kommentere hvilke opplysninger de har, som gjør at de nå setter i gang etterforskning i saken.

Det var fredag det ble kjent at en sogneprest i Kristiansand hadde trukket seg som prest fordi han har hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne som søkte sjelesorg hos ham.

Forholdet skal ha pågått i flere år. Det skal ha startet med at kvinnen gikk til sognepresten i sjelesorg-ærend, og deretter utviklet forholdet fra å være et hjelp— og støtteforhold seg til å bli seksuelt forhold.