Alle de største byene i Danmark skal nå bli kullfrie, sier klima— og energiministeren til Morgenavisen Jyllands-Posten. Ifølge ham vil omleggingen innebære at kullforbruket i Danmark reduseres med en firedel og CO2-utslippene med 3–5 prosent.

— En stor del av regjeringens strategi for å gjøre oss uavhengige av fossile brensler handler om biomasse, sier Lykke Friis.

Danske miljøorganisasjoner og opposisjonspartier er overveiende positive til tiltaket, men advarer mot høye kostnader ved bruk av biomasse.

Ifølge WWF-Norge er tiltaket framtidsrettet.

— Danskenes beslutning om å fase ut kullkraften er akkurat den typen djerve politiske veivalg alle land må gjøre for å løse klimaproblemet, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge.