KNA mener dagens ordning blant annet fører til at mange elever spekulerer i å kjøre opp til førerprøven på steder hvor det er liten sjanse for å stryke.

— Trafikkopplæringen fremstår ofte som trening til en ren ferdighetstest. Selve trafikkforståelsen blir helt underordnet, og dette kan ha svært uheldige følger for trafikksikkerheten, sier informasjonssjef Ove Narvesen i KNA i en pressemelding.

KNA gjennomfører nå et prøveprosjekt i samarbeid med fem trafikkskoler i Østfold. Opplæringen er delt inn i moduler, og elevene skal ha bestått hver modul før de får gå videre.

Det legges stor vekt på egentrening, men i prosjektet er det en forutsetning at elevens private ledsager og trafikkskolen holder tett kontakt hele tiden.

(NTB)