Hun er rystet over tiltalene mot døtrene, Per Orderud og Lars Grønnerød. De fire ble onsdag tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap på Kristian Orderud (80), Marie Orderud (84) og Anne Orderud Paust (47) i mai 1999. -Jeg har fortsatt god kontakt med Kristin, men det er ingen hemmelighet at jeg har tilbrakt mest tid sammen med Per Orderud og Veronica. Jeg frykter at begge vil bli dømt for trippeldrapene — i så fall blir dette tidenes justismord. Nå kan vi ikke lenger sitte og se på denne galskapen, sier hun til Nettavisen.

Advokat Frode Sulland, som forsvarer Veronica Orderud, sier til VG at han løpende vil vurdere å benytte private etterforskere fram mot rettssaken.

Senke beviskrav Forsvarerne til ekteparet Orderud mener alle sider av saken ikke er godt nok belyst gjennom politiets etterforskning, og de ba derfor om ytterligere etterforskning. Men Riksadvokaten har ikke tatt anmodningen til følge. Nå frykter forsvarerne at beviskravene kan bli senket.

— Det er mye psykologi i denne saken. Når alternativet er å henlegge saken, er det fare for at man i en så helt spesiell sak vil senke kravene til bevis mer enn man normalt ville gjøre, sier Cato Schiøtz, Per Orderuds forsvarer, til NTB.

Frode Sulland er enig med sin forsvarerkollega: -Jeg er av den oppfatning at det har vært et sterkt press internt i påtalemyndigheten for å ta ut en tiltale. Det ville være et nederlag for påtalemyndigheten, om denne saken skulle ende med henleggelse eller bli henvist til fortsatt etterforskning, hevder Sulland.

— Dette er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i. Denne saken har vært gjenstand for en meget grundig vurdering, og jeg kan avvise at det har vært noe press, sier statsadvokat Olav Helge Thue til NTB.

Skuffet og forbauset Verken Kristin Kirkemo Haukeland eller Lars Grønnerød ønsket å snakke med NTB om tiltalen for trippeldrapet.

— Kristin er skuffet, men ikke overrasket over at hun er tiltalt, opplyser den ene av hennes forsvarere, Johnny Veum, til NTB.

Hun fikk den vonde beskjeden dagen etter feiringen av sønnens 6-årsdag.

— Kristin er så sprudlende for tiden. Denne tiltalen kommer ikke til å knuse henne, sier hennes far, Sverre Kirkemo, til Nettavisen.

Lars Grønnerød var hjemme i leiligheten på Frogner i Oslo da det ble kjent at han er tiltalt i en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

— Snakk med min advokat, var alt han hadde å si til NTB via dørtelefonen. På spørsmål om hvordan han egentlig hadde det, sa han kort: -Jeg har svart.

Ifølge Grønnerøds advokat Steinar Wiik Sørvik er klienten hans forbauset.

— Jeg kan ikke forstå at det er nok bevis til å ta ut tiltale i Orderud-saken. Jeg er meget forbauset over avgjørelsen. Lars kan heller ikke skjønne hvordan det er mulig å komme til en slik konklusjon, sier Wiik Sørvik.

Gårdskonflikten 13 skudd fra to ulike våpen skal ifølge VG ha blitt avfyrt da Kristian og Marie Orderud og Anne Orderud Paust ble drept. Påtalemyndigheten mener at den årelange gårdskonflikten mellom Kristian og Per Orderud er motivet for drapene.

Alle de fire er tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, og det går ikke fram hvem påtalemyndigheten mener avfyrte skuddene.

Mens forsvarer Schiøtz stusser over at påtalemyndigheten ikke går nærmere inn på dette, synes ikke forsvarer Wiik Sørvik at det er unaturlig.

— Det er logisk. I en medvirkningssak er det nok, om de sammen har planlagt å ta livet av noen, sier han.

Rettssak til våren Nes herredsrett har allerede avsatt tid til Orderud-saken fra 17. april i år og ni uker framover. Dette tidspunktet passer ikke for forsvarer Sulland.

— Jeg har en annen sak da, og har ikke tenkt å la noen andre ove rta denne saken, sier Sulland. Han mener saken først kan komme opp etter sommerferien.

— Det kan bli vanskelig både for meg og for flere andre forsvarere, sier Wiik Sørvik til NTB. Dermed er det foreløpig uklart når saken kommer opp.

Sorenskriver Trond Våpenstad ved Nes herredsrett regner med at tidspunktet for saken vil bli fastsatt i løpet av et par ukers tid.

NTB

Les også: Alle de fire Orderud-siktede tiltales Alle kan dømmes uten bevis for hvem som skjøt Wiik Sørvik: -Meget forbauset over tiltalen Grønnerød: -Ingen kommentar Sulland: -Veronica er overrasket og nedbrutt Veum: -Kristin er skuffet, men ikke overrasket Frykter at kravene til bevis er senket