Partiene på Stortinget fortsetter en øvelse som til forveksling likner å leke med ilden. Ingen aner hva utgangen blir — om landet kastes ut i en uoversiktlig regjeringskrise eller om regjeringen lykkes med å komme i havn med et såkalt ansvarlig budsjett. Enn så lenge uteblir de forpliktende utsagnene. Torsdag morgen møtes Arbeiderpartiet og regjeringspartiene til såkalte sonderinger. Hensikten er å avklare om det er grunnlag for forhandlinger.

Den siste uken har Carl I. Hagen slamret døren igjen opptil flere ganger. Men den er satt på gløtt igjen etter at regjeringspartiene fant det for godt å skrive brev for å blidgjøre Frp-lederen. Det er altså fortsatt en mulighet for at Frp igjen kan bli invitert til forliksforhandlinger. Først skal imidlertid Ap sette seg ned ved bordet til askøyværingen og Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen.

— Vi regner med tøffe krav, sier Oddvard Nilsen og legger til at «det blir en utfordring for Høyre» å bli enige med Ap om et statsbudsjett.

Det har han rett i for Ap og Jens Stoltenberg innleder sonderingene med et verbalt hardkjør mot hele budsjettforslaget:

— Statsbudsjettet var skuffende og verre enn ventet, sier Jens Stoltenberg.

— Det må betydelige endringer til for å endre et budsjett fra å være et usosialt høyrebudsjett til et budsjett Ap kan stemme for i Stortinget, sier han.

Stoltenberg vegrer seg for å snakke om inndekning og om det er en betingelse at partiet forutsetter skatteskjerpelser. Men på utgiftssiden er han klinkende klar:

— Vi må se en vesentlig økning til arbeidsledige og til kampen for å bekjempe arbeidsledighet. De usosiale forslagene som egenandeler for eldre og uføre må fjernes og det må satses betydelig mer på skole og eldreomsorg i kommunene, sier Stoltenberg. Han vil imidlertid ikke tallfeste hva Aps forhåndskrav beløper seg til.

Stoltenberg benyttet i går anledningen til å gjenta sitt angrep på Frp og regjeringspartiene for at de ikke klarer å bli enige om et budsjett. Han minner om at Frp utgjør regjeringens parlamentariske basis i Stortinget.

— Det er et argument for flertallsregjeringen når regjeringen først går til Frp, så til Ap og siden eventuelt til SV.

— Det er en vingling landet ikke har godt av, mener Stoltenberg. Han avviser på det mest bastante at Ap kan komme i posisjon til å ta regjeringsmakten hvis regjeringen går av som en følge av budsjettprosessen.

— Med dagens Storting er det ikke grunnlag for noe annet enn en Høyre-dominert regjering - så lenge KrF samarbeider til Høyre, sier han.