• Det er bedre å premiere aktivitetsnivået fremfor oppslutning ved valgene, mener Senterpartiets generalsekretær, Ivar Egeberg.

— Det er viktig for demokratiet at vi har sterke politiske organisasjoner som stimulerer til mangfold og levende debatt på lokalplanet. Men dette koster, og jeg har vanskelig for å se andre viktige finansieringskilder enn offentlig støtte. Jeg er også overbevist om at slik støtte bør gis på grunnlag av lokal møteaktivitet i partiene, sier generalsekretæren til Bergens Tidende.

Den erfarne organisasjonsmannen har bare fungert noen få uker som Senterpartiets «general». Men han er en garvet gamp i den politiske manesjen. Selv om offentligheten riktignok forbinder ham mest med idrettsadministrasjon på mange plan, har han siden tidlige ungdomsår vært aktiv i Senterpartiet.

I ferd med å dø ut

Han er nå i sin sjette periode som kommunestyremedlem i Sørum i Akershus, har vært ordfører og er nå varaordfører. Dessuten har han vært vararepresentant til Stortinget for Anne Enger Lahnstein. Da hun ble kulturminister i 1997, kalte hun Egeberg til seg som statssekretær.

— Fungerer ikke dagens ordning med partistøtte utmerket?

— Jeg synes ikke det. Den store utfordringen for alle partier er å vitalisere debattene i lokalsamfunnet. Hvis man bare skal drive partivirksomhet via fjernsynsdebatter, slik vi ser faretruende tendenser til, vil mye av den lokale partiaktiviteten dø ut. I byene er det knapt politiske møter lenger! Det er stort sett bare når det oppstår kriser og protestaksjoner av et eller annet slag at folk samles til debattmøter. En omlegging av partistøtten kan være et middel til å endre dette, sier Egeberg.

- Ble raskt ansvarlig

Så langt generalsekretæren har oversikt er senterpartifolk flest såre fornøyd med regjeringssamarbeidet. Det var en helt ny situasjon for partiet å gå inn i en regjering med SV og Ap.

— Det er en indre ro i Senterpartiet, særlig etter at vi så at det tok bare et kvarter for Kristin Halvorsen å bli en ansvarlig finansminister!

Ivar Egeberg er glad for at debatten om kommunestrukturen er dempet i forhold til det den forrige regjeringen la opp til. Han ser ingen gevinst ved sammenslåinger, verken når det gjelder skole, omsorg eller kultur.

Derimot har han ingen sterke motforestillinger mot å justere fylkesgrensene og å lage nye regioner. Enkelte av dagens fylkeskommuner er vanskelig å forsvare, bl.a. Akershus som han selv bor i.

Roser Sogn og Fjordane

— På bakgrunn av det som er skjedd i senere år, bl.a. med sykehusreformen, er ikke dagens fylkeskommune liv laga. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er vel de som fungerer best.

Folkevalgte regionale organer har derimot mye for seg, og da må staten gi fra seg sykehusene til regionene. Men det betyr slett ikke at jeg ser på sykehusreformen som en fiasko. Helsekøene er for eksempel gått kraftig ned, takket være godt samspill mellom offentlige og private sykehus, sier Egeberg.

Vegar Valde