– Fra i høst skal det ikke være kvalitative forskjeller mellom opplæring i kristendom og andre religioner og livssyn, opplyser kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) i en pressemelding.

– Mitt mål er at KRL-faget skal utformes slik at det ikke er nødvendig med fritaksordninger. Departementet vil derfor arbeide med å følge opp dommen gjennom endringer i opplæringsloven og læreplanen for faget. Forslagene vil bli sendt på høring slik at de kan gjelde for skoleåret 2008-2009, sier han.

Flertallet i domstolen la til grunn at innholdet i KRL-faget ikke er tilstrekkelig objektivt, nøytralt og pluralistisk. Et knapt flertall blant domstolens dommere slo fast at den opprinnelige ordningen med begrenset fritak var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.