Det bibelske begrepet «tukt» legitimerer overgrep, mener barneombud Reidar Hjermann.

Si din mening!

– Problemet er ikke mer utbredt i kristne miljøer enn andre, men at kirkens folk går ut og tar avstand og oppfordrer andre trossamfunn til å gjøre det samme, er kanskje en av de viktigste seirene i kampen mot vold mot barn, sier Hjermann til Vårt Land.

Hjermann peker særlig på det bibelske begrepet «tukt» som et problem, og vil ha ordet ut av Bibelen.

– Slik som det står i dag gir det rom for misforståelser, fremholder han.

Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl mener barneombudet har misforstått den bibelske begrepsbruken. Hun viser til på at ordet «tukt» bare finnes i Det gamle testamente i den nyeste bibeloversettelsen fra 1978.

– Men det er et fint anliggende at barneombudet synes at kirken er så viktig at denne problemstillingen nå tas opp, sier hun.