Det er NRK Hordaland, som i dag forteller at dansker og rumenere har lagt inn bestilling på det nye pedagogiske opplegget for læring av bibelhistorier. Oversettelse av opplegget er i gang.

Ved hjelp av drama og lek skal barna selv være hovedpersonene i Bibelen, og opplegget har også gitt ny giv til det norske søndagsskolearbeidet, sier leder i Søndagsskoleforbundet Erling Ekerhovd til NRK.