— Vi vil ha en kraftig skjerpelse i straffeloven når det gjelder dette. I forslaget fra regjeringen er strafferammen inntil to år, og tre år hvis overgrepet er særdeles grovt og krenkende. Vi kommer til å foreslå en strafferamme på henholdsvis fire og seks år, sier partiets justispolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, til NTB.

Syversen understreker at det er svært viktig å gi barn og unge bedre forsvar mot kriminelle hand-linger.

— I sommer har PRO Sentret advart mot at stadig flere unge jenter selger sex, og at flere av disse kommer fra Nigeria. Dette er noe helt nytt. For å verne ytterligere om barn og unge, må vi ta dette på alvor. I dag tar vi lettere på overgrep mot barn og unge enn vi bør, sier han.

Nei til attest

Barneombud Reidar Hjermann vil at menn og kvinner som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn skal få dette nedfelt i en politiattest. Han sier til VG at Justisdepartementet må vurdere også om henlagte saker med overgrep mot barn skal stå oppført i en attest. Begrunnelsen er at det er svært vanskelig å bevise seksuelle overgrep mot barn.

Syversen er enig med nestlederen i Stortingets justiskomité, Jan Arild Ellingsen (Frp), om at dette er et betenkelig forslag.

– Dette vil ha så alvorlige følger for rettssikkerheten at vi må tenke nøye gjennom det. Dersom det ikke er noe i slike beskyldninger, er det alvorlig for den som blir utsatt for det, sier Syversen.

Vil vurdere jury

Syversen er positiv til utspillet fra riksadvokat Tor-Aksel Busch om å avskaffe juryordningen i vold-tektssaker.

— Å åpne for å vurdere de erfaringene vi har i slike saker er absolutt på sin plass, sier han.

Han ser poenget til riksadvokaten når han sier at nå så mange frifinnes i voldtektssaker, så vil på-talemyndigheten legge listen lavere for hvilke saker som bringes inn for rettsapparatet.