Under en studietur i Danmark fikk Senterpartiets innvandringspolitiker Ola Borten Moe ideen om å innføre tvungen bosetning av flyktninger i norske kommuner.

Danske utlendingsmyndigheter avgjør hvem og hvor mange flyktninger kommunene skal ta imot. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i innbyggertall og hvilke grupper man har bosatt fra før. Det er rom for forhandling i prosessen, men danske kommuner kan ikke nekte å ta imot flyktningene, slik de norske kan.

— Vi har som parti ikke konkludert ennå, men mye taler for. Det norske samfunnet blir stadig mer flerkulturelt, og det viktigste for integreringen er at folk møtes på tvers av religion og kulturer, sier Borten Moe.

Partileder Liv Signe Navarsete sier hun er villig til å diskutere saken, men at hun prinsipielt er imot denne typen tvang.

— Jeg avviser ikke diskusjonen. Og jeg synes Borten Moe reiser en god diskusjon om integrering. Men prinsipielt er jeg for å styrke lokaldemokratiet og imot bruk av tvang, sier hun til NTB.