– Alle tiltak som gir bedre muligheter for lik lønn for kvinner og menn, er positive. Dette er et godt forslag som vi vil støtte, sier NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr. til Dagsavisen.

En tredeling gir mor og far hver sin del av fødselspermisjonen, mens en tredel er valgfri. Modellen er hentet fra Island, hvor tiltaket har gitt gode resultater, ifølge LO-sekretær Rita Lekang. Hun mener tredeling er viktig for å oppnå likelønn, og dermed likestilling.

Spørsmålet om tredeling kan komme opp i Stortinget allerede til våren, når barne— og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) skal legge fram en stortingsmelding om menn og likestilling. Hun har tidligere antydet at hun vil gå inn for en slik tredeling.

Arbeiderpartiets kvinnenettverk vedtok nylig at de ønsker en tredeling, og Mannsutvalget har gått inn for det samme.

Men NHOs støtte til tredeling møter motstand i Høyre.

– Det er et overgrep mot familien å fortelle dem hvordan de skal legge opp livet sitt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Likelønnskommisjonen skal 21. februar legge fram sitt syn på om Norge bør innføre en tredeling av fødselspermisjonen.

Tredeling - en god idé? Diskutér saken her!

SCANPIX