Slik lyder anbefalingen fra professor Tor Selstad, som på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund har tegnet et nytt Norgeskart.

Onsdag presenterte Selstad forslagene sine. Selstad har tegnet tre ulike løsninger. En med fem regioner der Vest-Norge omfatter fire fylker fra Rogaland til Møre og Romsdal. En med ni regioner der Vestlandet er delt i et Sør-Vestlandet bestående av Rogaland og Hordaland og Nord-Vestlandet som omfatter Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Tor Selstad anbefaler selv en løsning med syv regioner inndelt på følgende vis:

  • Nord-Norge består av de tre nordligste fylkene, med en justering: Bindal kommune flyttes til Trøndelag.
  • Trøndelag forsterkes med deler av Møre og Romsdal. Her må lokalsamfunnene selv avgjøre om de vil nordover eller sørover.
  • Vestlandet omfatter Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og altså Sunnmøre.
  • Sørlandet blir ganske enkelt de to Agder-fylkene, som helt frivillig er iferd med å slå seg sammen.
  • Østlandet tredeles. Lengst vest kommer Vestviken med Drammen som største senter. Vestviken består av Buskerud, Telemark og Vestfolk, men i grenseområdene, kan grensen bli trukket annerledes.
  • På andre siden av Oslofjorden ligger Østviken som omfatter hovedstaden, Akershus og Østfold. Også Røyken og Hurum samt Lunner legges til Østviken.
  • Innlandet har en forhistorie som Opplandene fra 1757. Det nye Innlandet består av Hedmark og Oppland. Mot hovedstaden gjenstår en del vanskelig grensedraging, påpeker Selstad.

Forslaget til Tor Selstad skal nå ut på høring i samtlige kommuner og fylker. På et ekstraordinært landsstyremøte i mars skal KS samlet ta stilling til inndelingen. KS har allerede gjort vedtak om å erstatte dagens fylkeskommuner med regioner.