Slik uttrykker vestnorske bedriftsledere seg i kjølvannet av at lederen i næringskomiteen på Stortinget, Olav Akselsen (Ap) vil si opp EØS-avtalen.

Konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS-Marine konsernet vil gjerne bytte ut den norske kronen med euro.

— Slik kostnadsnivået og kronekursen er nå, ville det være viktigere for oss om Norge fikk felles valuta med EU-landene, sier Neteland til BT.

TTS-Marine produserer utstyr til skipskraner og utstyr til annen landindustri, leverer ca. halvparten av sin produksjon til EU-landene. 40 prosent går til kunder i Østen. Bare en tidel går til det norske markedet.

— Det siste halvåret har den norske kronekursen og kostnadsnivået svekket vår konkurranseevne betydelig, sier Neteland.

TTS-Marine-konsernet kjøpte i fjor opp to bedrifter i henholdsvis Sverige og Tyskland.

— Det var flere årsaker til at vi valgte å kjøpe bedriftene. Men det var også naturligvis en del av EU-tilpasningen, sier konsernsjefen.

Lider

— Vi lider under at vi ikke er med i valutasamarbeidet innenfor EU, sier direktør Stig Hauge i Corus Bergen.

Kronekursen og det høye norske kostnadsnivået var et av hovedtemaene på bedriftenes styremøte i går.

Han forteller at for Corus Bergen sin del har det svært negativ betydning at Norge står utenfor Eurosamarbeidet. Det bidrar sterkt til å svekke bedriftens konkurranseevne i Europa.

Corus Bergen kom i vår i klemme da EU innførte beskyttelsestiltak mot stålimport fra EØS-land, som svar på at USA innførte tollmur på stål.

Det var WTO-avtalen som ga hjemmel for at USA slik kunne beskytte sin egen stålproduksjon. WTO-avtalen er overordnet EØS-avtalen.

— Det må vi leve med, sier Hauge.

Han synes EØS-avtalen er et elendig alternativ til medlemskap.

— Det synes jeg vi har sett utallige eksempler på så lenge avtalen har eksistert, sier han.

Svekkes

Knut E Sunde, direktør i Teknologibedriftenes Landforening (TBL) understreker at EØS-avtalen er og har vært en viktig plattform for å nå markedene i Europa. Men etter hvert som EU utvikler seg på nye områder, får avtalen mindre og mindre betydning.

— Vi kan ikke regne med særlig hjelp og forståelse i Brussel for våre spesielle problemer så lenge vi blir stående utenfor, sier Sunde.

Som en illustrasjonen viser han til problemene Norge har møtt i EU på grunn av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

— I Norge fungerer særordninger som elavgift og differensierte arbeidsgiveravgift som god og praktisk distriktspolitikk. Men det bryter med EUs konkurranseregler og blir derfor ikke godtatt der.

— Hadde Norge vært medlem i EU, tror jeg EU ville ha godtatt at vi skal beholde disse særordningene. Når vi står utenfor, er det enkelt for EU å avvise dem, sier han.

Han mener likevel at Akselsen sporer helt når han vil si opp EØS-avtalen.

— Næringslivsledere hater usikkerhet. EØS-avtalen gir bedriftslederne en viss trygghet for at det europeiske markedet er innenfor rekkevidde. Men EU er i sterk forandring. Derfor blir det umulig å leve med EØS-avtalen over lengre tid, sier han.