Det er forskningsstiftelsen Sintef i samarbeid med norsk kraftsforsynuing som står bak. Sintef-forskerne mener at potensialet for kraft fra "vindmøller" på havbunnen i Norge er større enn hele kraftproduksjonen i Alta kraftverk.

Det er strømvirvlene i trange sund som skal drive vindmøllene, og produsere strøm. Ved plassering under vann faller også miljøargumentet mot vindmøller bort.

– Vi designer nå formen på bladet på vindmøllene under vann som vanlige vingeprofiler for tradisjonelle vindmøller på land, sier forsker Per Egil Skåre til Sintef.no.

Vestlandet aktuell

Etter planen skal det første vindmølleanlegget under vann settes i drift i Kvalsundet neste år. Kartlegging av andre aktuelle byggesteder langs norskekysten vil bli igangsatt dersom Kvalsundprosjektet lykkes. Vestlandet kan ha flere aktuelle steder der strømhastigheten i tidevannet er stort nok til å drive vindmøller på havbunnen.