Vil bygge ut Jonsvollskvartalet

Med 7 mot 4 stemmer vedtok bygningsrådet i Bergen sent i går kveld å gå inn for riving og nybygging i Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum. Vedtaket ble fattet mot administrasjonens innstilling.

bygningsrådet

JOHN LINDEBOTTEN

john.lindebotten@bergens-tidende.no

 — Nå regner vi med som sikkert at bystyret vedtar det samme, sier sivilingeniør Ole Rakner, en av dem som står bak den private reguleringsplanen for området. Planen omfatter kvartalet som avgrenses av Jonsvollsgaten, Baneveien, Komediebakken og Teatergaten. Det er den delen av kvartalet som vender ut mot Jonsvollsgaten som er planlagt revet. Blant formålene som har vært antydet med nybyggingen kan nevnes frokosthotel, 50-60 leiligheter, forretningslokaler på gateplan, nytt lager for Den Nationale Scene og parkering i underetasjer. Nytt bygg for Gulating Lagmannsrett har også vært vurdert som en mulighet. Rakner kan antakelig stole på bystyret, for det var nettopp bystyret som i november i fjor vedtok å legge reguleringsplanen for Jonsvollskvartalet ut til høring, etter at bygningsrådet i fjor sommer ganske enkelt hadde nektet å legge planen ut til høring. Bygningsrådets vedtak ble da anket. Det var Høyres Roald Stigum Olsen som i går foreslo at reguleringsplanen skulle godkjennes. Stigum-Olsen fikk deretter følge av Jon Rødseth, som brøt ut av Ap sin gruppe, og også SVs Åge Storheim støttet Stigum-Olsen, og det samme gjorde KrFs Harald Haugsdal. Kommunaldirektør Edel Eikeseth frarådet godkjennelse med henvisning til varsel om innsigelse fra Hordaland fylkeskommune. Innsigelsen er begrunnet med at det må rives en god del bygninger med antikvarisk verdi. - Men ingenting av dette er fredet, og det er verdt å merke seg at det heller ikke er komme forslag om fredning i den perioden vår reguleringsplan har vært kjent, sier Ole Rakner. Han regner med at bystyret vil behandle saken allerede i september. Kommer det da innsigelse fra fylkeskommunen, har han tro på at den blir behandlet raskt og avvist i Miljøverndepartementet, slik at rivingen kan ta til kanskje allerede første halvår i 2000.