Firmaet Tide Tec tar utgangspunkt i rapporten «Regional Havstigning», som er utarbeidet av forskere i Bergen. Ifølge beregninger vil havet stige 75 centimeter frem mot neste århundre, noe som vil gi stormflo på 2,4 meter over normalt nivå i Bergensregionen.

Forskerne har foreslått å bygge steinbarrierer i fjordsystemene rundt Bergen for å hindre at store deler av byen havner under vann.

— Vårt forslag er det samme, bare at man åpner flomvernplanens planlagte diker for gjennomløp med turbiner for å få energiproduksjon, sier Per Kollandsrud, daglig leder i Tide Tec.

Prinsippet er enkelt: å utnytte tidevannsenergi og bølgeenergi i vannstrømmen mellom flo og fjære til å produsere strøm.

Kommunen orientert

I forrige uke presenterte selskapet planene for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

— Det er spennende med nye måter å produsere fornybar energi, sier Magnar Bjerga, spesialrådgiver ved klima - og naturressursseksjonen i Hordaland fylkeskommune.

I klimaplanen til fylkeskommunen går det frem at de ønsker å støtte utviklingen av miljøteknologiske løsninger. Det er imidlertid for tidlig å si hvorvidt dette er blant prosjektene som vil motta støtte.

Nye veiforbindelser

Ved å erstatte noen av de foreslåtte steinfyllingene med betongseksjoner som inkluderer turbiner, og som samtidig danner bro og veiforbindelse, vil en bieffekt også bli bedre kommunikasjoner. Turbinene er aktuelle i områdene som er vist på kartet (til høyre), fra Brattholmen i sør, Askøy, Herdla og til slutt Knarvik-området.Enda viktigere vil turbinene være i krisesituasjoner med springflo, ifølge Kollandsrud.

— Klimaendringer med stigende havnivå og mer nedbør vil gi hyppigere krisetilstander. Da kan turbinene kjøres som pumper for å senke vannivået på innsiden, forteller Kollandsrud.

Prinsippet med å produsere betongseksjoner for tidevannsturbiner i dokk, for så å slepe dem på plass, er utprøvd med godt resultat i Russland, ifølge Kollandsrud. Nederland og Sør-Korea er blant landene som nå planlegger større tidevannsanlegg.

Ikke testet i Norge

Tidevannskraft er velutprøvd i blant annet Frankrike og England, land som har betydelige høyere tidevannsforskjell enn Norge. Til sammenligning har Bergen lite tidevannsforskjell (90 centimeter), men firmaet mener likevel at det kan bli lønnsomt.

— Med mer effektive turbiner som utnytter både inngående og utgående tidevann, samt tjene som pumper i krisetilfeller, mener vi planene er vel verdt å føre videre.

Kollandsrud kan ikke anslå noen prislapp på prosjektet, men har nå søkt om forskningsmidler for å gå videre med planene.

Synes du Bergen skal satse på tidevannskraft? Skriv gjerne et innlegg.