RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no

I går skrev Fædrelandsvennen at regjeringen har bestemt seg for å bygge Skjold-serien, som forsvarssjefen tidligere har vendt tommelen ned for. Fartøyene skal bygges ved UMOE Mandal, dersom Stortinget sier ja. Hvert fartøy vil koste om lag 400 millioner kroner.Fra flere kilder i Sjøforsvaret får Bergens Tidende opplyst at det allerede har vært en rekke lekkasjer fra Forsvarsdepartementet om Skjold-fartøyene de siste ukene.

Politisk aktivitet For kort tid siden deltok også statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Thorbjørn Jagland, forsvarsminister Bjørn Tore Godal og næringsminister Grete Knudsen på et møte med toppledelsen i LO og Fellesforbundet for å drøfte byggingen av fartøyene.Det formelle forslaget om å gjennomføre byggingen av seks-åtte nye Skjold-fartøyer, kommer når langtidsproposisjonen legges frem for Stortinget 16. februar. Men statsrådene Jagland, Godal og Knutsen har nylig vært på politiske partimøter på Sørlandet og talt varm om MTB-klassens fremtid.

Ønsker avklaring Dersom Stortinget sier ja, tror prosjektleder i Sjøforsvarets Forsyningskommando, kommandørkaptein Knut Stormoen, at det første fartøyet kan bli levert til Sjøforsvaret i annet halvår 2004. Byggestart kan trolig skje i 1. kvartal neste år. Det er beregnet 30 måneders byggetid pr. fartøy.— Fra Sjøforsvarets side håper vi først og fremst at det nå blir en politisk avklaring om den nye Skjold-serien. Dersom Stortinget vedtar å bygge fartøyene, vil vi umiddelbart starte planleggingen og prosjekteringen, sier Stormoen til Bergens Tidende.Skjold-klassen har hatt en svært uviss skjebne etter at Sjøforsvaret overtok det første såkalte forseriefartøyet, KNM "Skjold," 17. april 1999. Sjøforsvaret har vært svært fornøyd med testingen av dette fartøyet og ønsker å realisere hele den planlagte Skjold-serien.

Går imot forsvarssjefen Men i Forsvarsstudien 2000 i fjor, gikk forsvarssjef Sigurd Frisvold inn for å droppe planene. Han ønsker ikke å opprettholde MTB-flåten i den fremtidige forsvarsstrukturen. I et hemmelig høringsnotat nylig, støttet den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet dette synspunktet. Men nå skal altså regjeringen ha snudd.

Sjøforsvaret har allerede opsjon på bygging av Skjold-fartøyene ved UMOE Mandal, mens våpensystemene skal leveres av den franske leverandøren DCN Internationale. Begge disse opsjonene er gyldige frem til 1. juli i år, sier kommandørkaptein Stormoen. Det betyr at Stortinget må vedta bygging av Skjold-fartøyene i løpet av vårsesjonen dersom disse opsjonene skal kunne brukes.