Ramstad gård er en perle i Fana på omtrent 74 mål. Skanska bolig opplevde en telefonstorm etter at de annonserte i Bergens Tidende at det kommer boliger for salg på den attraktive tomten.

— Vi har hatt en enorm pågang. Det er veldig gøy, sier regionsdirektør Rune Vonheim i Skanska bolig.

— Med rundt ti minutters gangavstand til Nesttun, er dette et veldig ettertraktet område. Spesielt når bybanen kommer, sier prosjektleder Stein Morten Lillestrøm.

Populært friområde

Ramstad gård ligger et par kilometer vest for Nesttun og grenser til Sundtsvei i nord og Skjoldveien i sør. Stedet er svært populært som friluftsareal, og er mye brukt til turgåing.

Området ligger som Landbruk- Natur og Friluftsareal i kommunedelplanen for Ny-Paradis, Hop og Nesttun, men både bystyret og byrådet har gjort vedtak som åpner for boligformål i området.

— Vi er i sluttspurten. Nå venter vi på at reguleringsplanen skal ferdigbehandles. Vi er godt samstemte med administrasjonen i kommunen, og ser ingenting som kan velte våre planer, sier Vonheim.

- Spennende plan

Saken er nå til behandling i byrådsavdelingen for byutvikling, og vil sannsynligvis behandles politisk i bystyremøtet i desember, ifølge byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

— Jeg har ikke fått saken på mitt bord ennå, så jeg har ikke sett detaljene. Men jeg oppfatter det som en gjennomarbeidet og spennende plan. De har tilnærmet seg arealet på en forsiktig måte, og har en utrolig bra løsning når det gjelder barnehage, sier Iversen.

— Det foreligger ingen innsigelser fra Fylkesmannen. Det må bety at grøntarealene er ivaretatt på en god måte. Det virker som om det har vært en god dialog mellom forslagsstiller og fagetaten. Men den politiske behandlingen gjenstår, sier Iversen.

- Vil beholde gårdspreg

Skanska ønsker å bygge en blanding av rekkehus og lavblokker med et «moderne uttrykk». Det skal også bygges en ny barnehage på den gamle gården. Boligutbyggingen vil hovedsaklig komme på den nordlige og vestlige delen av eiendommen. Den sørlige marken skal beholdes som grøntareal, ifølge utbyggerne.

— Det vil bli boliger for alle aldersgrupper. Vi har ikke satt noen prisklasser på boligene ennå, sier Vonheim.

I de nye planene vil den gamle låven på gården bli revet.

— Slik som området er nå, så ligger det og gror igjen og blir utilgjengelig. Vi ønsker å beholde litt gårdspreg her. Små koller, gamle alleer og store, gamle trær vil vi forsøke å bevare, sier Lillestrøm.

Prosjektlederen forteller at det ikke skal åpnes for gjennomgangstrafikk over gården.

— Sundtsvei skal oppgraderes. Den blir hovedmatevei. Gang- og sykkelstien over gården skal bevares, sier han.

Nilsen, Arne
Arkitektkontoret Cubus AS
Nilsen, Arne
MIR Visuals
AUGUST WIKLUND
Nilsen, Arne
Nilsen, Arne