– Dette er et fremtidsbilde der forskerne har forsøkt å tenke nytt, sier kommunikasjonssjef ved Christian Michelsen Research (CMR) Gunn Janne Myrseth.

Illustrasjonen over er en del av årsrapporten CMR laget for 2008. Ideen var blant annet å vise hvordan infrastrukturen i Bergen kan endres for å få ned klimautslippene i byen.

Færre kan bo i enebolig

Sentralt i dette bildet er å samle flest mulig innbyggere i sentrum og sentrale strøk rundt Bybanen og andre kollektive transportmuligheter. Da kan færre bo i eneboliger og flere få seg leiligheter i høyhus.

– Folk må bo litt mer i klumper enn det de gjør i dag. Når alle skal bo langt utenfor byen i egne hus blir det veldig vanskelig å få til et godt kollektivtilbud. Ved å konsentrere bebyggelsen i sentrumsnære områder blir dette mye enklere. Folk kan dessuten gå og sykle til byen når de bor sentralt nok, sier Myrseth.

Tirsdag skrev bt.no om rapporten som viser at Bryggen, Jernbanen og Fisketorget kommer til å bli liggende under vann på grunn av det høye havnivået. På kort sikt skal dette løses med barrierer og strakstiltak. På lang sikt må de menneskelige klimautslippene reduseres, også i Bergen.

– Bybanen er ikke nok

I tillegg til den positive effekten på kollektivtransporten vil tettere bebyggelse i sentrumsområdene gjøre det lettere å få til alternative typer oppvarming, både til privatpersoner og aktører i næringslivet.

— Det krever dessuten mindre energi å varme opp en leilighet enn å varme opp en enebolig. Høyhus kan benytte storhusholdningsgrepet på alt av leveranser til drift av boligen. Vi er nødt til å ta fundamentale grep for å endre infrastrukturen. Det holder ikke med en klatt her og en klatt der. Bybanen er ikke nok, sier Myrseth.

Les også: Folk tror ikke på klimaforskerne

Må hindre flom

Også byråd Lisbeth Iversen er klar på at en konsentrert bebyggelse er å foretrekke når Bergens fremtid skal planlegges.

– Jeg er enig i prinsippet. Det blir færre eneboliger. Leilighetskomplekser tar mindre plass og krever mindre energi. I tillegg til dette er det svært viktig at vi klarer å bevare friområder og jord som kan ta imot alt regnvannet og hindre flom i bebyggelsen. Hvis alle skal ha egne hus blir dette vanskelig, sier Iversen.

Folketallet i Bergen vil stige de neste årene. Det vil kreve økt boligbygging. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil utviklingen se slik ut:

  • Med lav vekst vil ikke Bergen passere 300.000 i folketall før i 2035-2037.
  • Med middels vekst passeres 300.000 i 2024.
  • Med høy vekst allerede i 2020 – altså om 12 år.Byrådet har allerede gått inn for en fortettingsstrategi som går ut på at 60 prosent av nybyggene skal ligge innenfor en egen sone som har kort avstand til sentrum og/eller tilgang til kollektiv transport.

– Det skal bygges i nærheten av bydelssentrene og ellers langs kommunikasjonslinjene. Dette gjelder for eksempel Nesttun, Lagunen og Minde. En slik løsning gjør det lettere å få fram gode energiløsninger og transportmuligheter, sier Iversen.

Dårlig utemiljø rundt høyhus

Hun er likevel kritisk til å bygge svært høye hus i sentrum.

– Problemet med høyhus er at utemiljøet ofte blir dårlig og gjør boligen mindre attraktive. Store vindstyrker på bakke nivået gjør det vanskelig å sitte ute. Dette merker vi for eksempel foran Rådhuset, sier Iversen.

Ifølge gjeldende kommuneplan er det bare på laksevåg og Hegreneset det vil være lov å bygge hus på 45-50 meter. I enda mer sentrale strøk er høyden foreløpig begrenset opp til 27 meter.

– Langs bybanetraseen vil vi absolutt vurdere høyere bebyggelse, sier lisbeth Iversen.

Hva mener du om høyhus i Bergen sentrum? Diskuter saken under!

FLOM: Dette blir det mer av. Mye mer. Eirik Brekke (Arkivfoto)