Et enstemmig landsstyre har overfor partiets landsmøte i Kristiansand nå i helgen foreslått at det skal bygges ut et høyhastighetsnett for tog i Norge.

— I praksis betyr det Haukelibanen i første omgang. Prosjektet vil revolusjonere kommunikasjonene mellom landets to største byer. Dette er en infrastruktursatsing det er visjoner over, sier stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen, Audun Lysbakken (SV).

— Vi skal ha noe å leve av når vi ikke har mer olje. Satsing på infrastruktur er det mest lønnsomme vi kan finne på. Og et land med så mye penger, trenger litt visjoner på dette området. Derfor ønsker vi å få et prinsippvedtak om å bygge høyhastighetsbane, sier Lysbakken.

Odda - Bergen 40 minutter

Han minner om at dette prosjektet er mye mindre for «Rike-Norge», enn det var for «Fattig-Norge» å bygge Bergensbanen i sin tid.

Haukelibanen skal gå fra Oslo over Haukeli og så dele seg i to - hvor en grein går til Bergen og den andre til Haugesund. Fra Haugesund ser man for seg en videre forbindelse sjøveien til Stavanger. Toget vil ha en fart på 300 kilometer i timen. Fra Odda vil det ta 1 time og 45 minutter til Oslo og 40 minutter til Bergen.

De neste trinnene i SVs høyhastighetsnett vil gå fra Oslo til Trondheim og fra Oslo til Kristiansand. Hele dette nettet vil koste i størrelsesorden 150 milliarder kroner å bygge ut.

Billig å bygge i Norge

— Det vil kreve store investeringer fra det offentlige, men selve driften bør bli lønnsom, sier Lysbakken og viser til erfaringene man har med høyhastighetsbaner nedover i Europa.

— Vi tenker vanligvis at vi er et lite land hvor det er dyrt å bygge og hvor det reiser få mennesker. Men faktum er at det reiser flere passasjerer med fly på strekningene Oslo, Bergen og Stavanger enn det gjør mellom New York og Washington. Dessuten hevder ekspertisen at det er billigere å bygge jernbanetunneler i fast norsk fjell, enn i løsere masser som man har nedover i Europa, sier Audun Lysbakken.

Han ser vekstmuligheter for næringslivet på Vestlandet, Hardanger og distriktet som vil ligge nær Haukelibanen. Og han ser en enorm miljøbesparelse ved at både passasjer og godstrafikk flyttes fra fly og trailere til bane.

Tysk entusiast

Det er verken Lysbakken eller SV som har kommet på ideen om å bygge høyhastighetsbane over Haukeli.

En tysk ingeniør ved navn Jörg Westermann har vært den store entusiast og drivkraft for Haukelibanen. For tre år siden fikk han kommunene Odda, Sauda, Suldal, Vinje og Tokke med på å etablere selskapet Norsk Bane AS. De har laget trasé for banen, beregnet kostnader og laget rutetabeller. Det meste er å finne på deres egen nettside.

I hele Europa skal alle byer innen 2010 være knyttet sammen med superraske tog.

NSB har så langt kalt prosjektet et luftslott. Det har så langt også preget holdningen til Bergen kommune og Hordaland fylke.

Hvis landsmøtet i Kristiansand sier ja til høyhastighetsnett, vil Lysbakken ha med seg Haukelibanen inn i en eventuell nye rød-grønn regjering.

— Og i en slik regjering håper jeg vi i hvert fall skal få en skikkelig utredning av dette prosjektet, sier Lysbakken.