Fremskrittspartiet satte deler av regjeringskoalisjonen litt i klemme da forpostfektningene om det reviderte nasjonalbudsjettet tok til tirsdag. Partiet har gjort kampen mot arbeidsledigheten til fanesak i forhandlingsopplegget, som har en total prislapp på over tre milliarder kroner.

— Vi har fra Fremskrittspartiets side et oppriktig ønske om å nå frem til enighet med regjeringspartiene om revidert budsjett. Men det blir ikke noen avtale hvis vi ikke blir i stand til sette vårt stempel på budsjettet, sier Gjermund Hagesæter, som er en av partiets forhandlere i finanskomiteen.

Det er først og fremst Kristelig Folkeparti og Venstre som vil få problemer med avvise Frp når opposisjonspartiet går inn for å bruke én milliard kroner mer enn regjeringen til å fremskynde nye veiprosjekter. Samme sum er foreslått for å komme i gang med offentlige byggeprosjekter, bl.a. sykehusbygg.

— Det er den store og økende ledigheten i bygge- og anleggssektoren som vi med disse initiativene ønsker å få bukt med, sier Hagesæter til Bergens Tidende.

Han vil ikke nevne konkrete prosjekter som bør fremskyndes og tilgodeses med penger. Det skal eventuelt samferdselskomiteen gå konkret inn på dersom Frp og regjeringspartiene blir enige.

Høyre, KrF og Venstre vil tygge på Frp-kravene i dagene fremover. Regjeringspartiene har imidlertid gjort det helt klart at det ikke blir aktuelt å utvide budsjettrammen.

Dersom Frp skal ha håp om å få regjeringen med på sine forslag, må det være innstilt på å kutte tilsvarende på andre poster. Men det er ikke likegyldig for regjeringen hvor kuttene i så fall settes inn.

Reelle forhandlinger begynner ikke før tidligst mandag. Finanskomiteen har frist til 12. juni med å avgi innstilling om budsjettet som skal opp til stortingsbehandling på siste møtedag før sommerferien, 20. juni.

Frp nøye seg ikke med veier og bygninger. Nettolønnsordningen for sjøfolk skal også omfatte offshorenæringen, mens en halv milliard kroner skal få større fart i husbankfinansierte sykehjem i Syden. Dessuten krever partiet av alkoholavgiftene må gå ytterligere ned for å bekjempe grensehandelen. På avgiftssiden må også bilavgiftene senkes. I tillegg skal politiet få atskillig mer å rutte med, samtidig med at UDI til gjengjeld skal spare penger.