Arne Johannessen frykter enkle og kjappe politiske løsninger for å bedre samfunnssikkerheten etter terrorangrepet 22. juli, skriver Dagsavisen.

— Det er kommet forslag om å etablere et eget sikkerhetsdepartement, og å gå til innkjøp av et nytt politihelikopter. Jeg mener det blir altfor enkelt i forhold til den komplekse debatten som nå bør pågå rundt samfunnssikkerhet, sier Johannessen. Han mener flere kan engasjere seg i hva andre holder på med.

— Gro lanserte nabokjerringa i sin tid for å få fokus på at mennesker må tørre å bry seg, sier han.

— Når politiet ikke ble varslet eller selv fanget opp at en person fra Oslo etablerte seg på Rena for å drive gårdsbruk samtidig som han kjøpte masse kunstgjødsel, mener jeg det kan være på tide å reise spørsmålet om politiet er i ferd med å organisere seg bort fra publikum, og at avstanden mellom brukere og politi er blitt for stor, sier Johannessen.

— Jeg er svært opptatt av hvordan vi kan oppdage mennesker med atferd som egentlig vekker oppsikt, men som likevel ikke blir rapportert, sier forbundslederen til Dagsavisen.

Før helgen nedsatte Politiets Fellesforbund (PF) en gruppe på seks personer som skal se på læring og erfaring fra 22. juli.

— Gruppen skal spille inn til vårt forbundsstyre om ting vi mener bør bringes til Politidirektoratet eller 22. juli-kommisjonen, sier PF-lederen. (©NTB)