Verdiundersøkelsen som er utført av MMI for Vårt Land omfatter nærmere 4.000 personer. De er blant annet spurt om hvilke samfunnsområder de skulle ønske det ble brukt mer ressurser på. Mer enn 80 prosent vil bruke mer ressurser på skole, helsevesen og eldreomsorg.

Kirken havner nesten nederst på prioriteringslisten. Bare partier og annen politisk virksomhet får enda mindre støtte. Hele 43 prosent kan tenke seg å redusere ressursbruken til slike formål mens bare 6 prosent vil bruke mer.

I verdiundersøkelsen er det også spurt om man tror på Gud, og det svarer 49 prosent at de gjør. Tallet faller imidlertid til 20 prosent på spørsmål om man er personlig kristen.

NTB