– Politikerne står uten lovverk til å stoppe en utflytting, men sa de nå skal gå i en dialog med Freia, sier leder Anne Berit Aker Hansen i Freias sjokoladearbeiderforening til NTB.

Representanter for de ansatte var onsdag i møte med statssekretær Frode Berge (Ap) i Nærings— og handelsdepartementet. Departementet ble informert om de ansattes syn på situasjonen. De mener at bedriften må ta samfunnsansvar og videreføre en produksjon som går med overskudd.

– Utredningsarbeidet knyttet til å flytte deler av produksjonen utenlands går uansett videre. En avgjørelse skal tas i styremøtet 8. desember, sier Aker Hansen.

Det var i slutten av august at de ansatte ved sjokoladefabrikken Kraft Foods Norge, en fabrikk som for forbrukere flest er kjent under navnet Freia, fikk beskjed om at 15 prosent av produksjonen kan forsvinne til utlandet. 60 til 70 arbeidsplasser kan gå tapt.

Produksjonslokalene er plassert på verdifull grunn sentralt i Oslo. De ansatte på sjokoladefabrikken frykter at utflaggingen er første skritt mot nedleggelsen av hele produksjonen på Rodeløkka.