SAS Braathens anslår at cirka 10.000 flypassasjerer er rammet av flykaoset de siste dagene.

Nå forbereder de seg på storinnrykk av erstatningskrav. Informasjonsrådgiver Knut Morten Johansen forsikrer om at flyselskapet vil betale erstatning til dem som rettmessig har krav på dette.

— Vi sørger for mat og hotell til passasjerer som trenger dette. I tillegg dekker vi erstatning for direkte relevante kostnader som ha påløpt i tiden forsinkelsen varer, sier Johansen.

Erstatningskravene sendes skriftlig til flyselskapets kundeservice. Johansen ber også de passasjerer som ikke har fått den maten og forpleiningen de har krav på, grunnet kaos på flyplassene og liknende, til å sende inn erstatningskrav.

— Det er viktig å presisere at kostnadene en søker erstatning for må være reelle og dokumenterbare, sier Johansen.

— Har dere satt et tak på hvor store summer dere vil utbetale?

— Norsk luftfartslov har satt et tak på kr. 40.000. Størrelsen på erstatningen avhenger av forsinkelsens varighet og størrelsen på de reelle utgiftene man har hatt, forklarer Johansen, som minner om at regelverket pålegger den reisende å gjøre sitt beste for å minimere kostnadene.