– Vi opplever stadig at organiserte tyver som plyndrer butikker slipper billig unna eller helt unngår straff og inndragning, sier sikkerhetskoordinator Thor Martin Bjerke i Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til Dagsavisen.

Nå vurderer HSH å forfølge tyvene sivilrettslig, i et forsøk på å få tatt beslag i tyvenes biler.

– Vi opplever ofte at domstolene ikke gir politiet medhold i å inndra de kjøretøyene som disse tyvene har brukt. Vi vil be namsmannen vurdere om vi kan begjære bilene beslaglagt. I sivile rettssaker kan vi kreve kjøretøyene inndratt til dekning for noe av de utgiftene og skadene butikkeierne er påført, sier Bjerke.