Harlem synes skyteepisoden mot dørvakter og gjester på utestedet Baronen og Baronessen i Oslo er forferdelig.

— Jeg synes det er forferdelig for dem som er involvert og forferdelig fordi det kan skje overhodet, sier justisminister Hanne Harlem til NRK

— Jeg har bedt om å få et møte med Oslo-politiet for å diskutere situasjonen i Oslo, og ikke minst sikre meg at vi gjør det vi kan gjøre, sier Harlem. Møte finner sted enten mandag eller tirsdag.

Hun understreker at det er ingen som vil ha slike tilstander i Oslo, og politiet må gjøre det som er mulig å gjøre for å stanse slike hendelser. Det gjelder blant annet å beslaglegge flere ulovlige våpen.

— Oslopolitiet har hatt en stor offensiv hele våren for å få tak i ulovlige skytevåpen og sette de til ansvar som innehar ulovlige våpen. Men man har opplagt ikke klart å få finne alle, sier hun.

Harlem understreker videre at offensiven mot ulovlige våpen må fortsette.

— Vi må fortsatt sørge for å ha et høyt nok straffenivå for å inneha ulovlige skytevåpen. Det er viktig, sier Harlem.

NTB