Bakgrunnen er at EUs forbudsdirektiv er gjennomført i Norge.

Barne— og familiedepartementet har oppnevnt følgende myndigheter og organisasjoner til å føre saker i utlandet: Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Statens Medieforvaltning, Norges Automobil-Forbund og Landsorganisasjonen i Norge

I praksis vil det si at disse myndighetene og organisasjonene for eksempel kan saksøke et firma i Tyskland for ulovlig markedsføring i Norge.

— Det sentrale er at hensynet til forbrukerne som gruppe skal ivaretas ved at de næringsdrivende følger visse grunnleggende regler. Markedsføringen skal ikke være villedende, vilkårene i standardkontrakter skal ikke være urimelige i forhold til forbrukerne, og ved inngåelse av visse typer avtaler har forbrukeren rettigheter som selgeren har plikt til å opplyse om, går det fram av en pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.

(NTB)