• Norske medier bør få en egen "vær varsom-plakat" for barn og unge. Det mener Geir Magnus Nyborg.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noI dag overrekker mediemannen og medieforskeren barneminister Karita Bekkemellem Orheim, utredningen som skal gi regjeringen forslag til hvordan barn og unge skal beskyttes mot reklame— og kjøpepress.Et av temaene utvalget Nyborg har ledet tar opp, er barns vern i mediene og reklame.Nyborg varsler at utvalget vil legge frem konkrete forslag som skal gi barn og unge bedre etisk vern og beskyttelse i media.Nyborg peker på at "Vær varsom-plakaten" ikke inneholder en eneste formulering om barn. - Så langt jeg har sett har heller ikke de største avisene og tv- og radiostasjonenes etikkregler, egne formuleringer om barn og unge. - Det forundrer meg at ikke barn er spesielt nevnt, sier Nyborg og legger til at i dagens Medie-Norge fremstår faktisk reklamebransjen med et klarere regelverk på dette området enn mediene gjør.