— Rundt halvparten av lærerne i grunnskolen har null vekttall i matte. Det sier seg selv at de da ikke kan nok, sier utdanningsminister Kristin Clemet.

Avskrivning av studielån kan være et godt virkemiddel for å øke rekrutteringen av gode mattelærere, mener utdanningsministeren. Matematikk sammen med norsk og pedagogikk er fag det skal satses spesielt på i den nye lærerutdanningen. De blir obligatoriske, samtidig som studentene får mer frihet til å fordype seg i fag de er interessert i.

Stor forskjell på elever

— Det er ufattelig mange meninger om hvordan vi skal få en bedre skole. Og mange er sinte og skråsikre, er Clemets erfaring etter et halvår som skolestatsråd.

I går møtte hun studenter og ansatte på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (HiB). Tema var stortingsmeldingen om lærerutdanningen, som ble lagt frem tidligere i år.

— Kvaliteten på lærerne er enormt avgjørende for gode kunnskaper hos barna, sier Clemet, som mener det er for stor forskjell på sterke og svake elever i den norske skolen.

— Det er større sprik mellom de sterke og de svake hos oss enn i land vi ikke liker å sammenlikne oss med, mener Clemet.

Frihet og kvalitet

Mindre byråkrati og større frihet for elever, foreldre, lærere og skoler er utdanningsministerens egen oppskrift på en bedre skole.

Et forslag om å gjøre det enklere å starte og drive private skoler er sendt på høring. De private skolene skal få samme rammevilkår som den offentlige skolen. Kvalitetssjekk av skolen er et annet av utdanningsministeren tiltak. Et utvalg leverer i juni en delinnstilling om kvalitetsvurdering av grunnskolen.

Både publikum, elever, foreldre og skole har krav på informasjon om kvaliteten i skolen, mener Clemet.

MER FRIHET: Oppretting av private skoler og grundig kvalitetssjekk av alle skoler. Det er noen tiltak utdanningsminister Kristin Clemet ønsker å gjennomføre for å gjøre skolen bedre.
FOTO: GIDSKE STARK