«Inntil 150.000 uten sikkerhet. Svar på dagen!»

«10-150.000 kroner, svar på 15 min.»

Disse to annonsene sto på baksiden av gårsdagens VG. Det er blant annet slike annonser som gjør at Audun Lysbakken og fire andre SV-ere i dag fremmer forslag for Stortinget som skal forhindre en ny gjeldskrise.

— Vi vil stikke kjepper i hjulene på de useriøse aktørene i bransjen. De som tjener gode penger på å låne ut penger på én-to-tre og de som kjøper opp råtten gjeld. Vi vil stanse dem som tjener penger på de aller fattigste, sier Lysbakken.

Kan bli verre enn i 1988

Grunnen til at forslaget kommer nå er at bankene og andre utlånere låner ut stadig mer penger. Fra februar i fjor til februar i år var utlånsveksten på over 10 prosent, ifølge tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

«Fortsetter gjeldsveksten i samme tempo vil vi allerede til sommeren passere det historiske toppnivået fra 1988», skriver forslagsstillerne.

— Det er mange som aldri kommer ut av gjeldsproblemene. Det ødelegger mennesker og det er dyrt for samfunnet. Med den gjeldsveksten vi har nå, trenger vi at dem som låner ut penger viser ansvar, sier Lysbakken.

Vil ha gjeldsslette ved personlig konkurs

Han foreslår blant annet følgende tiltak for å få hindre at mange får gjeldsproblemer og for å hjelpe dem som likevel får det:

  • Hvis du skylder penger til en bank og sliter så mye med å betale at banken selger fordringen til en tredjepart, skal du få forkjøpsrett til å kjøpe fordringen på samme vilkår som tredjeparten.
  • Markedsføringen av usikrete lån skal kontrolleres grundigere. De reelle betingelsene og konsekvensene ved å ta opp lånet skal komme klart frem.
  • Utlåner skal ha plikt til skriftlig å fraråde låntaker å ta opp lånet, dersom forhold tilsier at låntaker alvorlig bør vurdere å avstå fra å ta opp lånet.
  • Regjeringen bes utrede adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld, for eksempel etter mønster av amerikansk konkurslovgivning.

— Hvis man kan kjøpe sin egen fordring for en lavere sum enn det man skylder, vil ikke det føre til at mange spekulerer i det?

— Det finnes strenge regler for at man skal gjøre opp for seg. Dette forslaget vil gjelde dem som ikke kan gjøre opp for seg eller som blir gitt opp av banken. Dette gir bankene insentiv til å inngå gjeldsforhandlinger med låntakerne, sier Lysbakken.

Han tror at flere av forslagene kan få flertall på Stortinget.

VIL INNFØRE RØYKPAKKEPRINSIPPET: Audun Lysbakken (SV) vil at konsekvensene av å ta opp forbrukslån klart skal komme frem i markedsføringen.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN