— Dette er noe vi ikke vil ha på våre nettsider, og vi jobber alt vi kan for å få fjernet alle slike elementer. Vi slår også svært hardt ned på de vi avslører som driver med sex-press. Deres profiler blir fjernet, og vi anmelder de groveste forholdene, sier portalsjef for SprayDate.no, Pål Øverseth Nisja.

Han har i lang tid vært klar over smutthullene som gjør det mulig for mindreårige å logge seg på tjenesten. Nå er det snart slutt på den muligheten.

— Vi er i ferd med å utvikle et system som vil gjøre det langt vanskeligere å oppgi feilaktige opplysninger i profilene. Den nye versjonen vil bli lansert nærmere jul, og vil blant annet kreve at brukerne bekrefter sin identitet og alder via sms, sier Nisja.