Som bakteppe for demonstrasjonen på Youngstorget lå Obiora— og ambulansesaken. Felles for de to hendelsene er at henholdsvis politiet og helsevesenets opptreden har skapt sterke reaksjoner. I kjølvannet har det kommet beskyldninger om dårlige holdninger til rasisme i det offentlige.

– Dette er historier det nesten ikke er mulig å tro at er sant. Vi kan ikke snu ryggen til det, sa Kristin Halvorsen i sin appell.

Ekskluderende

I forkant av demonstrasjonen har det kommet sterk kritikk av regjeringen fra både organisasjonen Respekt!, som stod bak demonstrasjonen, og Rød Valgallianse. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ble beskyldt for å være passiv og ekskluderende og for å mangle troverdighet rundt spørsmålene om rasisme og diskriminering.

Finansminister og partileder i SV, Kristin Halvorsen, ville ikke kommentere dette, men fokuserte på at arbeidet med å kartlegge rasisme og diskriminering i det offentlige er igangsatt.

– Jeg tror det ofte kan være snakk om ubevisste holdninger som i sum blir til forskjellsbehandling. Det er ikke lett å slå ned på, men etter vi har fått dokumentasjon må vi jobbe systematisk med å fjerne dette. Det kan gjøres på mange måter. Regjeringens jobb er å sette i gang en undersøkelse, sier Halvorsen.

Stilltiende kollegaer

Bystyremedlem for RV i Oslo, Erling Folkvord, holdt også en appell. Han mente hovedproblemet med rasisme og diskriminering i det offentlige ligger i stilltiende godkjennelse fra kollegaer.

– Det kan være vanskelig å «si fra til en kollega», men den som tier samtykker, sa Folkvord.

Han gikk også til angrep på ledelsen i helsevesen og politi for å forsvare sine ansatte i saker der mørkhudede med lav status åpenbart ikke har fått hjelp når de har vært i nød. Til slutt hevdet han at den første byggesteinen i den statlige rasismen legges ved at mange barn ikke får lære sitt morsmål på skolen. Slik argumenterte han for at barn sorteres i en A- og B-kategori helt fra de begynner på skolen.

Redde politikere

Abid Raja, som er advokat for de pårørende både i Obiora- og ambulansesaken, kalte politikerne redde. Han mener det er blitt for mange eksempler på at politikerne gjerne snakker når motparten er svake minoriteter, men at de tier dersom de er oppe mot politi og helsevesen.

– Så fort helsevesenet innrømte feil i ambulansesaken, hoppet politikerne frem som kaniner og ville si sin mening, sa Raja.

Raja avsluttet med å kalle den avdøde Eugene Obiora heldig. Han sa at han var heldig fordi han hadde så stor frivillig innsats og så mange brydde seg om saken. Det er ikke hver gang slike saker blir noe mer enn en notis, sa han.

APPELLANTER: Advokat Abid Q. Raja og Kristin Halvorsen holdt appeller under lørdagens demonstrasjon i Oslo mot rasisme og politivold i kjølvannet av Obiora- og ambulansesaken.
Falch, Knut