ROY HILMAR SVENDSEN RUNE SÆVIG (foto)

Blant VK1-elevene på Media og kommunikasjon på Årstad, er det bare to som har valgt å bli lærling til høsten. Alle de øvrige skal ta tredjeåret for å få studiekompetanse. De er likevel glade for å ha hatt muligheten til å velge.

— Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg ville da jeg begynte her, sier Elise Knutsen, og får samtykkende nikk fra venninnene Lisbeth Skotsund og Isabell Engelsen.

— Årsaken til at vi vil legge ned VK2 i Media og kommunikasjon er at det er svært få elever som velger yrkesrettet utdanning. De aller fleste velger å gå tredjeåret for å få studiekompetanse, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet til BT.

En annen årsak er at kravene til generell studiekompetanse skal skjerpes.

Endringen vil først tre i kraft i 2006, dersom forslaget får støtte i Stortinget.

— Vi kommer til å slåss for å beholde dette tilbudet, sier stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV), som også er leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) på Stortinget.

Bare i Hordaland er det i år 320 søkere til totalt 88 elevplasser på utdanningen.

JA TIL VALGFRIHET: Medieelevene Elise Knutsen (t.v.), Lisbeth Skotsund og Isabell Engelsen på Årstad videregående skole synes det er dumt at regjeringen vil splitte studiet i en yrkesfaglig og en studieforberedende utdanning. - Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg ville da jeg begynte her, sier Elise.