Kirke— og kulturminister Trond Giske kom til Kirkemøtet 2006 med helt oppdaterte oversikter over høringsuttalelsene til Gjønnes-utvalgets innstilling om forholdet mellom stat og kirke.

Så langt har rundt en tredel av meningsrådene avgitt høringsuttalelse. Av disse uttaler 271 menighetsråd at statskirken bør opprettholdes som i dag, mens 244 tar til orde for at stat og kirke skilles. Så langt har 35 kommuner avgitt høringsuttalelse. Av disse vil et klart flertall - 26 - beholde statskirken, mens 9 vil ha et skille.

Ikke et folkekrav

— Det underbygger, slik meningsmålingen i Bergens Tidende også viser, at det ikke er noe folkekrav fra grunnfjellet i Den norske Kirken å få til et skille. Det er samtidig et uttrykk for en bekymring for hva som skjer i og med kirken, sier kirkeministeren som åpenbart er skeptisk til å skille stat og kirke.

— Dette er veldig viktig for meg, det å ha visshet for at vi uansett får beholde en åpen og inkluderende kirke, sier Giske.

Han brukte høringsuttalelsene til å advare kirkemøtet:

— Kirken gir oss trygghet, noen vi kan stole på, noen vi kan gå til. I glede, men også når vi trenger tilhørighet og omsorg.

— Jeg vil si følgende til dem av dere som er tilhengere av et skille; det er her bevisbyrden ligger. Uten at dere kan gjøre medlemmene av kirken trygge på at det fortsatt kommer til å være slik etter et skille, ja, da blir det ikke noe skille, sa Trond Giske.

Han ber kirkemøtet om å forankre sine beslutninger på en demokratisk måte, og viser til at kirkemøtet selv ikke akkurat har den forankringen.

Kongen formaner kirken

Kong Harald hadde, sin vane tro i forbindelse med at kirkemøtets delegater innleder sin fire år lange periode, tatt turen til kirkemøtet for å hilse forsamlingen. Han vil ikke gå inn i debatten om grunnleggende endringer er ønskelige, men sier:

— Jeg vil uttrykke ønske om at man tilstreber samlende løsninger i et så viktig spørsmål. Kirken betyr fortsatt mye for vårt folk.

En dør på gløtt

Biskop Ole D. Hagesæter i Bjørgvin sier at statsrådens tale viser at «Arbeiderpartiet ønsker å holde en dør åpen for fortsatt statskirke». Han påpeker ganske enkelt at Ap ikke har bestemt seg.

Avtroppende leder av Kirkerådet, Thor Bjarne Bore, holdt en kraftfull avskjedstale.

— På kirkemøtet vet vi at ulike syn på forholdet mellom stat og kirke er representert - her skal kirkens lederskap ta ansvar, formanet Bore.

Kirkemøtet har lagt frem et forslag til høringsuttalelse. Denne vil bli behandlet på møtet, og en endelig uttalelse vil bli vedtatt i slutten av uken.

Bevisbyrde: Kirkeminister Trond Giske mener det påhviler kirkens øverste organ en bevisbyrde for at et skille mellom stat og kirke skal forsvares. Han sier det ikke er noe folkekrav å skille stat og kirke, og at stadig flere forsvarer statskirken.