I dag har alle anledning til å anke dommer etter alvorlige straffesaker. En innstramning er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter og kan føre til flere uriktige domsfellelser, mener lederen av advokatforeningens strafferettsutvalg, Harald Stabell.

– Jeg mener at det er et helt sentralt rettssikkerhetsprinsipp at en domfelt skal kunne få prøve saken sin for to instanser. Risikoen for justismord er atskillig mindre når en har anledning til å prøve saken for to instanser, sier Stabell til NRK.

– Det er blitt for enkelt å slippe gjennom for noen, sier justisminister Knut Storberget til NRK, som begrunner den foreslåtte endringen med et ønske om en hurtigere straffesaksbehandling.