For makrell anbefaler ACFM et fangstnivå mellom 320 000 og 420 000 tonn.

Det ble klart da den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i dag la frem sine anbefalinger for fangsten av en rekke fiskearter.

For å beskytte makrellen i Nordsjøen anbefaler ICES å stenge Skagerrak, og de sentrale og sørlige delene av Nordsjøen hele året, samt at nordlige Nordsjøen stenges i perioden 15. februar til 31. juli.

I en pressemelding skriver havforskerne at bestanden ikke høstes bærekraftig. De mener også at reproduksjonsevnen i bestanden ikke er høy nok.

Forskerne viser til at eggmålingen viser at bestanden har avtatt siden 1998. Den nye bestandsberegningen, som inkluderer siste gytebestandsmåling samt fangsttallene, viser at gytebestanden, var knapt 2 millioner tonn i 2004.

Forskerne ønsker også at kvoterådene skal gis for tre år av gangen, siden fiskeriuavhengige data samles inn med 3 års mellomrom.

— Det er et generelt inntrykk at det foregår et betydelig svart fiske på denne bestanden. Forvaltere oppfordres til å fremskaffe pålitelig fangstdata, skriver ACFM i pressemeldingen.