Fiskeri— og kystminister Helga Pedersen vil gi bonus til fiskere som leverer levende fisk, og hun ønsker å lagre fisken i merder slik at den kan slaktes senere.

Ministeren la lørdag fram regjeringens strategi for å bedre leveransen av ferske fiskeprodukter til markedet. Ett av tiltakene Pedersen nevner, er nye bonuser.

– Vi vil innføre en kvotebonus til fiskere som leverer levende fisk. Denne kan lagres i merdene, og slaktes senere, sier hun til NTB.

Ny teknologi

Pedersen avviser at lagring av levende fisk er så ressurskrevende at det vil bli lite miljøvennlig.

– Det er ikke mer miljøuvennlig enn andre ting. Det er riktig at levende fangst og lagring vil kreve en annen type teknologi enn hva som blir brukt i dag. Fisk som blir fanget i dag, er ofte dårlig behandlet ombord i båtene, noe som forringer kvaliteten, og det er ressurssløsing, sier hun.

Pedersen sier det er viktig for regjeringen å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff hele året.

– Slik det er nå, blir mye av fisken fanget om våren, men det er fortsatt behov for fisk om høsten. I tillegg til kvotebonus og lagring av fisk, kommer vi til å sette av egne bifangstkvoter som skal fanges om høsten. Vi gjør det også mulig å overføre deler av kvoten en ikke har rukket å fange et år til neste, forteller Pedersen.

Bedre kvalitet

Kvaliteten på ferskfisken skal også heves. Undersøkelser har vist at mye av den ferske fisken i norske dagligvarebutikker har vært av altfor dårlig kvalitet.

– Det er skammelig og må bli bedre. Nå innfører vi merkekrav der kunden skal få vite hvor fisken er fanget og pakket og om det er oppdrettsfisk eller villfisk, sier hun og legger til at det vil bli dannet et kvalitetsforum for fersk fisk.

– Det tredje vi vil gjøre er å bedre samarbeidet mellom de som driver oppdrett av fisk, og de som fanger vill fisk. Vi vil se på våre virkemidler, og prioritere prosjekter der en får til et godt samarbeid mellom ulike deler av næringen, sier hun. (©NTB)