Stortingsrepresentanten påpeker at halvparten av landets tiåringer ikke kan svømme.

— Det betyr at minst 150.000 barn i første til femte klasse kan ikke svømme. Det øker faren for drukningsulykker, vi bor i et land med lang kyst. Å ikke kunne svømme er sosialt stigmatiserende og hindrer barn fra å delta i flere sosiale aktiviteter slik som strandliv, båt, padling og så videre, sier Toppe til BT.

Hun mener svømming må sees på som en ferdighet som alle elever skal tilegne seg i skolen.

Offentlig ansvar

— Det er et offentlig ansvar å gi alle elever en slik rett. Vi ligger langt etter Danmark og Sverige i forhold til andel svømmedyktige barn. I skolen når vi også barn med innvandrerbakgrunn, som i mindre grad får lære å svømme av familie/venner.

Opprinnelig sto det ingenting om svømming i Sp sitt nye programforslag. Man har siden fått inn uttalelser som understreker viktigheten av svømmedyktighet. Men Toppe vil gå lenger, og er med å sende inn en egen resolusjon som utdyper hvilke tiltak som må gjøres. den håper hun landsmøtet vedtar i løpet av helgens møte i Loen.

Toppe legger ikke skjul på at regjeringen har gjort for lite på dette området de siste åtte årene.

— Vi må bare stikke fingeren i jorden og si at dette ikke er godt nok. Vi kan ikke forsvare at halvparten av tiåringene ikke kan svømme. Selv om vi kan vise til at tilskuddene har økt og at kommunene har fått bedre økonomi, så er det ikke godt nok. Styrkingen av svømmedyktigheten har ikke blitt slik vi ønsket.

Lanserer tiltak

Innen fem år mener hun at alle 5. klassinger skal være svømmedyktige. Det betyr at de skal kunne svømme 200 meter.

Blant tiltakene som skal føre til dette er:

  • Innføre statlig definisjon på svømmedyktighet.
  • Starte svømmeundervisning tidligere, 1.-2. klasse i stedet for 3.-4. klasse som i dag.
  • Gjeninnføre svømmeknappen - at kommunen innfører ferdighetsprøver for å sikre at alle elevene er svømmedyktige, og som sikrer tilpasset undervisning.
  • Innføre egen pott for kompetansehevende tiltak til lærere for å bedre kvalitet i undervisningen, i et samarbeid med idretten.
  • Egen tilskuddsordning for rehabilitering av svømmebasseng (ikke som del av renteordningen for skolebygg).
  • Gi garanti for at staten finansierer en tredel av kostnadene ved nybygg.
  • Utvikle modulbaserte løsninger som kommunene kan nytte seg av ved nybygg.