Han sier at skisser til det nye systemet vil bli sendt ut på høring i løpet av neste år. Justisministeren mener omleggingen vil gi bedre rettssikkerhet for flere grupper i samfunnet.

– Vi ser i forhold til arbeid, i forhold til hus, i forhold til barn, at det er mange som i dag faller utenfor de offisielle rettshjelpsordningene. De vil fint kunne forsvare et godt krav om å få dekket sine rettshjelpskostnader – og som ofte har rett, men aldri får rett fordi at man ikke får den rettshjelpen man har behov for, sier Storberget til NRK.

ENDRER LOVEN: Justisminister Knut Storberget vil gi rettshjelp til flere som i dag faller utenfor ordningen. FOTO: SCANPIX
SCANPIX