Pleiepersonell deler ut medisiner, men følger ikke med på virkning og bivirkninger. Sykehjemslegen fører journal i sitt eget elektroniske system, slik at journalen ikke er tilgjengelig når legen som har legevakt kommer.

Dette er eksempler på avvik som Helsetilsynet har funnet. I en oppsummering skriver Helsetilsynet at de er bekymret for at alvorlig syke pasienter ikke blir godt nok sikret.

Helse— og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) deler denne bekymringen. Hun sier det er bra at kommunene har fått en sterk påminnelse om at slike feil må rettes opp og at ansvaret for at dette skjer er forankret på et høyt nivå i kommunene.

Elektronisk kjernejournal

Statsråden sier det er alvorlig at vi i Norge ennå ikke har maktet å etablere en elektronisk kjernejournal for hele befolkningen. Derfor er det fortsatt slik at sykehjemslegens journal for en bestemt pasient ofte ikke er tilgjengelig dersom det oppstår en akutt situasjon med utrykning fra legevakt.

— Vi har som mål å få etablert en slik kjernejournal for alle, men forutsetningen er at hensynet til personvernet blir godt nok ivaretatt. Og det er ikke helt enkelt, sier Strøm-Erichsen og viser til Skottland det hun mener man har fått dette til å fungere.

Hun mener det første viktige konkrete tiltaket som kan bedre situasjonen ved sykehjemmene er å få kommunene med i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som starter i denne måneden.

— Helseforetakene er pålagt å delta, men vi oppfordrer sterkt også kommunene med sine sykehjem om å engasjere seg i dette arbeidet, sier Strøm-Erichsen.

Mangler tid og kompetanse

Mange sykehjem nøyer seg med å gjøre i stand og dele ut medisiner til pasientene. Ledelsen har ikke skaffet seg oversikt over hvilke risikofaktorer som er knyttet til legemiddelbehandlingen, ifølge rapporten.

Det er også uklart hvordan legen og pleiepersonellet skal samarbeide.

67 sykehjem fikk tilsyn i perioden 2008-2010. Helsetilsynet fant avvik ved 51 av sykehjemmene. Avvik vil si det samme som lovbrudd.

— Det er skremmende høyt. Dette er alvorlige forhold, sier Hanssen.

Helseministeren deler denne oppfatningen, men sier samtidig at den nasjonale helse- og omsorgsplanen som nå er på høring har et eget kapittel om tverrfaglige team ved sykehjemmene for å sikre en riktig bruk av medisiner. I planen er det forslag om mange konkrete tiltak som vil kunne sikre pasientene en riktigere bruk av medikamenter, mener Strøm-Erichsen.

Ber kommunene ta ansvar

Direktør Lars E. Hanssen mener kommunene har overlatt for mye til sykehjemmene. Nå må kommuneledelsen sørge for å etterse at pasientene får forsvarlig medisinsk behandling.

— Både rådmennene og kommunestyrene må i større grad enn i dag ta ansvar for kvaliteten på tjenestene, sier Hanssen.

Også dette er helseministeren enig i. Hun understreker at det sektorovergripende ansvaret ligger på rådmenn og andre ledere i kommunene. (©NTB)