Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) vil ha en gjennomgang av hele barnevernet.

— Barn som er utsatt for omsorgssvikt, er en av samfunnets mest sårbare grupper. Det er på tide å gå grundig gjennom hvordan samfunnet tar vare på disse barna. Vi må ha et barnevern som setter barnet i sentrum, sa Lysbakken da han presenterte planene på Litteraturhuset i Oslo mandag formiddag.

Regjeringen setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om barnevernet. Meldingen skal legges fram høsten 2012.

— Stortingsmeldingen er en perspektivmelding som skal vise retningen for fremtidens barnevern, fortsetter Lysbakken.

Barenvernspanel

Lysbakken setter ned flere utvalg og har blant annet oppnevnt et barnevernspanel under ledelse av tidligere statsråd Helen Bjørnøy (SV).

Frem til september neste år skal dette panelet drøfte alle sider ved barnevernet. I panelet skal det sitte representanter fra alle grupper som er berørt, fra barnevernsbarn til toppbyråkrater. Barnevernspanelet vil være en viktig bidragsyter til stortingsmeldingen og skal levere sine råd i september 2011.

Redd for kommersialisering

Lysbakken sier at han også vil ha vurdert det såkalte biologiske prinsippet som er grunnleggende for alt barnevernet står for. Han vil se på om grensen for å gripe inn bør senkes, om barnevernet kommer for sent på banen og om foreldrenes rettssikkerhet veier for tungt i barnevernssaker.

— Jeg møter barnevernsbarn som har opplevd omsorgssvikt fordi barnevernet har tatt større hensyn til foreldrenes behov enn barnas. Jeg møter også foreldre som forteller at deres biologiske tilknytning til barnet ikke blir lagt vekt på. Det er et dilemma i barnevernet som vi må ta på alvor, understreker ministeren.

Han er skeptisk til private barnevernsinstitusjoner som driver kommersielt og ikke ideologisk. Han varsler at det blir innstramminger i markedet for privat barnevernsdrift.

— Jeg er redd for en kommersialisering. Det vi ser nå er at store konserner med stor kapital i ryggen ser på velferdsmarkedet, ser på barnevernsmarkedet, som et fremtidig investeringsobjekt, og det ønsker jeg ikke, sier Lysbakken.