Røsjorde som er leder i Forsvarskomiteen på Stortinget, mener det er viktig å få greie på hva slags helsefare soldatene kan ha blitt utsatt for.

-Jeg vil ta opp med komiteen muligheten for å få en orientering fra statsråden, spesielt når det gjelder det som gjøres fra andre land og eventuelt nye synspunkter på risikovurderinger, sier Røsjorde til NRK.

Spørsmålet om helsefaren ved utarmet uran er aktualisert etter at flere soldater i andre europeiske land er rammet av kreft og i enkelte tilfeller er døde etter NATO-tjeneste.

Norske statsråder har flere ganger benektet at den uranholdige ammunisjonen medfører helsefare.NTB