Mest overrasket var forslagsstilleren selv, stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide. Sammen med en annen representant hadde hun tatt dissens i Høyres programkomité, som ville at dagens ordning med NRK-lisens skulle opprettholdes.

Kampvotering

Men da landsmøtet tok kampvotering, ble resultatet et knapt flertall for Eriksen Søreides forslag, som dermed blir Høyres politikk i neste periode.

– Jeg frykter ikke at NRK skal miste sin økonomiske trygghet etter dette. Stortinget vil nok sørge for å bevilge det som er nødvendig for NRK, sa hun da resultatet ble klart. Det dreier seg om mellom 3,5 og 4 milliarder kroner årlig.

– Hva er begrunnelsen for forslaget?

– Det er den generelle mediesituasjonen, der flere kanaler driver med allmennkringkasting, og der NRK selv driver med stor kommersiell virksomhet. Vi synes dessuten ikke det er rett at alle skal betale lisens, også de som velger å ikke se på NRK i det hele tatt, sier hun.

**Les også:

Solberg avklarer forholdet til Frp**

Eksamen før 17. mai

Like overraskende vedtok Høyres landsmøte i at alle eksamener i videregående skole skal avvikles før 17, mai, og at russetiden starter da.

Dette var et forslag som også var avvist i programkomiteen, men som fikk flertall ved voteringen.

Partiet vedtok i det hele tatt et omfattende program for skole, der karakterer og krav til både lærere og elever skjerpes. Rektor skal få myndighet til individuell avlønning av lærerne.

Men de mest ytterliggående forslagene om opptakskrav til videregående, og anledning til å danne grupper for de beste elevene, ble nedstemt.

Et mindretallsforslag om å trappe ned kontantstøtten over tid, slik Arbeiderpartiet går inn for, ble avvist med klar margin av Høyres landsmøte i kveld.

Hva mener du om NRK-lisensen? Si din mening.

ARKIVFOTO: Holm, Morten