Hvis offentlige helligdager knyttet til påske, jul og pinse avskaffes, kan folk velge å ta ut fridagene som de vil, uavhengig av hvilket livssyn de bekjenner seg til, mener Aale-Hansen.

Høyre er i gang med å utarbeide nytt ideologisk prinsipprogram, og programsekretariatet vil få i gang diskusjoner rundt ulike tema og samfunnsspørsmål. På en programblogg for Høyre, tar han til orde for en diskusjon om dagens ordning med offentlige helligdager.

Han understreker imidlertid overfor NTB at meningene i bloggen er hans egne og ikke gjenspeiler hva partiet Høyre mener.

– Unaturlig

I innlegget "Påsken må avvikles" skriver Aale-Hansen at det kan komme et krav om å avskaffe offentlige helligdager dersom det blir skille mellom kirke og stat.

– Da vil det vel være unaturlig å ha spesielle religiøse helligdager kun av hensyn til én religion. Bør vi i så fall gjøre som franskmenn og amerikanerne – avvikle det meste av slike helligdager, blant annet Kristi himmelfartsdag, pinse og noen av juledagene?, skriver han.

Til Sunnmørsposten utdyper Aale-Hansen at han ønsker å provosere fram en bredere debatt om konsekvenser av et eventuelt skille mellom kirke og stat.

– Et slikt skille vil kunne få flere konsekvenser enn man først tenker på, blant annet i forhold til folks hverdag, sier Aale-Hansen.

Kritisk Hareide

KrF-politiker Knut Arild Hareide er svært kritisk til forslaget.

– Forslaget viser en fullstendig mangel på kunnskap og forståelse for kulturarven vår, sier Hareide til NTB.

Han mener samfunnet trenger fellestradisjoner.

– I møtet med nye kulturer må vi være åpne, men vi kan ikke kaste vrak på vår egen tradisjon. Det tror jeg heller ikke utlendinger som kommer til Norge forventer at vi gjør, sier Hareide.

Det er ikke bare ønsket om å ta vare på den kristne kulturarven som gjør at KrF-politikeren ønsker å beholde fridagene.

– Den norske påsketradisjonen gir muligheten til å reise tilbake dit man kommer fra og tilbringe tid sammen med familien, og det er svært viktig, sier Hareide.

Fordeler

Aale-Hansen ser flere fordeler ved å avskaffe helligdagene.

– Det vil være uttrykk for en større respekt for mangfoldet i dette landet, og integrering av minoriteter. Større individuell frihet, mindre trafikkpress på de store utfartsdagene i påsken og flere virkedager for næringslivet, er andre momenter han trekker fram.

Men han ser også problemer med å avskaffe de religiøse helligdagene, ikke minst i forhold til viktigheten av å bevare en felles tradisjon og kultur.

– På det realpolitiske og praktiske plan er det nok mye som taler for at dette ikke vil skje i umiddelbar framtid, innrømmer han.