Helsetopper synes holdningen er hårreisende og avskyelig.

– Jeg synes at barn med funksjonshemninger bør avlives fortest mulig, hvis det er umulig å gjøre dem friske og nyttige for samfunnet, skrev studenten på et evalueringsskjema på avgangskullet like før studieslutt.

Saken har vært omtalt i Tidsskriftet Sykepleien. Rådet for sykepleieetikk mener studenten bør stoppes.

Marie Aakre i Rådet for sykepleieetikk vet ikke om studenten fikk vitnemål og er blitt offentlig godkjent sykepleier. Skolen der studenten var elev, vil ikke kommentere saken overfor Vårt Land.

Myndighetene som utsteder autorisasjon til helsepersonell, reagerer kraftig på saken.

Jeg synes det er et avskyelig utsagn. Sånt helsepersonell vil vi ikke ha, sier direktør Per Haugum ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Han er ikke sikker på om studentens uttalelse ville ha hindret personen fra å få autorisasjon som sykepleier, og viser til loven som sier at man må utvise atferd, og ikke bare holdninger som er uforenlig med jobben.

Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo betegner utsagnet som «rimelig hårreisende». Leder Bente Slaatten i Norsk Sykepleierforbund håper studenten er et unntakstilfelle.

– Holdningsskapende arbeid og yrkesetikk er en viktig del av studiet, og jeg opplever at dette er godt ivaretatt, sier hun.