• Det er ikke aktuelt å videreføre en au pair-ordning som legger til rette for rekruttering av underbetalte hushjelper, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap).

Norske familier utnytter au pairer til alt fra hushjelp og dagmamma til rene slavearbeidere, skriver Dagsavisen. LO krever at myndigheter må skjerpe kontrollen med au pair-ordningen eller avskaffe den helt.

Arbeids— og inkluderingsdepartementet (AID) deler LOs bekymringer, men venter på en rapport fra Fafo, som har fått i oppdrag å evaluere au pair-ordningen.

— Regjeringen vil først vurdere eventuelle tiltak når rapporten foreligger i løpet av våren. Men det er ikke aktuelt å fortsette med en ordning som eventuelt legger til rette for rekruttering av billig hushjelp, sier statssekretær Rieber-Mohn i AID til NTB.

Sosial dumping

Regjeringen strammet i fjor inn reglene for ordningen, ved blant annet å kreve at vertsfamilien skal finansiere au pairenes norskopplæring. Men LO får stadig henvendelser fra au pairer som benyttes som billig arbeidskraft.

— Mange betrakter au pairer som det samme som hushjelper, bare billigere. Hvis norske familier trenger dagmammaer eller hushjelp, må de ansette arbeidskraft med samme lønns- og arbeidsvilkår som nordmenn, fremfor å utnytte folk fra andre land som kommer hit som au pair, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til Dagsavisen.

Hun mener ordningen har utviklet seg til å bli sosial dumping forkledd som kulturutveksling, og at det er noe Norge ikke kan vedkjenne seg.

Kulturutveksling som formål

Arbeidstiden til en au pair skal ikke overstige 30 timer i uken, og retningslinjene til Utlendingsdirektoratet slår klart fast at de ikke skal brukes som hushjelp eller dagmamma. Hovedformålet er kulturutveksling.

LO mener at en statlig tilsynsordning må på plass og at kontakten mellom au pair og vertsfamilie må skje gjennom et byrå.

Rieber-Mohn påpeker hvor viktig det er at formålet med kulturutveksling består, men vedgår problemene knyttet til at mange au pairer fra ikke-vestlige land kommer til Norge på grunn av sosial nød.

— Au pair-ordningen var og er ment som en mulighet for unge mennesker til å lære et annet lands språk og kultur. Men det kan tenkes at forutsetningene for ordningen har blitt vesentlig forandret siden den ble opprettet i 1969, sier hun.

Hvordan synes du au pair-ordningen fungerer? Si din mening i feltet under!

Scanpix