Klima-byråd Lisbeth Iversen har allerede innledet et samarbeid med Rafto-stiftelsen for menneskerettigheter, Nansen-senteret og Bjerknessenteret for klimaforskning. Sammen planlegger de et forslag om at klima og miljø skal inn i FNs konvensjon om menneskerettigheter.

– Vi har startet samtaler om dette, for vi mener det bør være nedfelt at mennesker skal ha rett til å vokse opp og leve i et bærekraftig miljø, i en sunt klima.

FNs menneskerettighetserklæring ble opprettet i 1948, en konvensjon på 30 artikler som skal beskytte menneskers ukrenkelige rettigheter og menneskeverd på kloden. Veien til å få en ny artikkel inn i den er lang og kronglete. Og prosessen er så vidt i gang. Men for Lisbeth Iversen er det også et poeng å vise at byene i Norge ikke skal vente på at staten skal bestemme retningen i miljøpolitikken.

Klimadugnad

Et møte i Bergen Næringsråd tirsdag 8. april skal være starten for en såkalt «klimadugnad for Bergen». BT har bedt byråd Lisbeth Iversen i Bergen kommune og leder Ingar Flatlandsmo i Naturvernforbundet Hordaland formulere hver sin versjon av klima-etikk for byen.

– Vi kan holde på lenge med å diskutere nyanser i klimadebatten, om snø på Kvamskogen og vannstand på Bryggen og slikt. Men det kan bli svært lite fruktbart, dersom det ikke ligger en grunnleggende etikk bak.

Og med klima-etikk mener Iversen:

– En grunnholdning som sier at du skal trå forsiktig. Vi skal bruke ressurser, men ikke over-forbruke.

«Who needs Oslo?»

Lisbeth Iversen er blitt fascinert av det som skjer i USA. Der har det utviklet seg en grasrotbevegelse i skyggen av Kyoto-debatten og storpolitikken, på universitetene og i byene. Slagordet er: «Who needs Washington?». Som betyr at de ikke vil vente på at Bush-regjeringen skal ta tak i klimapolitikken.

– Det er tenkt mange gode tanker i klimadebatten, men det har ikke ført til nok lokal handling. Derfor bør byene her i landet ta mer ansvar, sier Iversen.

Hun mener regjeringen er for opptatt av fortidens løsninger. Arendal har allerede bestemt seg for å bli klimanøytral by, som en av de første i verden. Bergen skal også bli det, men først om 15-20 år.

– Om noen skal tenke nytt, så må det skje lokalt, i byene, mener hun.

Personlig plage?

Fremskrittspartiet har nettopp hatt alternativ klimakonferanse i Bergen, som motsier FNs klimaforskning. Frp-leder Siv Jensen sier vi ikke skal plage folk med personlig ansvar og personlige tiltak for klimaproblemene.

– Er ikke ditt største klimaproblem at du sitter i byråd med Frp?

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg forholder oss til det lokale byrådet, og vi har et godt samarbeid med Frp her i byen. Vi har allerede vedtatt en del viktige miljøtiltak.

– Så lenge regjeringen velsigner bygging av forurensende gasskraftverk i Bergens nærområder, spiller det noen rolle hva du gjør?

– Jeg kan bruke mye energi på å være provosert over gasskraftverkene på Kollsnes og Mongstad. Men vi må gjøre det beste med det politiske flertallet vi har her lokalt.

Støtter ideen

Ideen om en egen artikkel for klima og miljø i FNs menneskerettighetserklæring er ukjent for Norges Naturvernforbund i Hordaland.

– Men tanken høres veldig spennende ut. Det er viktig å gjøre noe overordnet og prinsipielt som dette, det kan være med på å sette klimadebatten i et annet perspektiv, sier leder Ingar Flatlandsmo.

– Blir det ikke bare fine ord og floskler?

– Det tror jeg ikke. Vi må slutte å peke på Kina, som slipper ut så mye CO2. Det fører bare til at alle kan si at det ikke er noe vits at vi gjør noe her i Norge. En klimaetikk som er forankret i en FN-konvensjon kan være viktig, for den setter våre små avgjørelser i perspektiv. Det gir en mer meningsfull ramme å diskutere klimapolitikk i.

– Er ikke etikk mer et spørsmål om personlig holdninger? Kan en hel kommune ha en egen klimaetikk?

– Ja, det bør kunne finnes en grunnleggende tanke om miljøet som innbyggerne kan rette seg etter. Vise at folk har et moralsk ansvar. Vi kan ikke bare ta oss til rette som om vi har mer rett til å slippe ut klimagasser enn mennesker andre steder på kloden. Vi kan heller ikke si: «Drit i det». Det kan få enorme konsekvenser for for fattige folk og fremtidige generasjoner. Derfor bør vi ha en klima-etikk for Bergen, sier Flatlandsmo.

Trenger Bergen en klima-etikk? Diskutér saken her.

BYRÅD LISBETH IVERSEN: - Klimadebatten har ikke ført til nok lokal handling.
Nielsen, Rune
NATURVERNER INGAR FLATLANDSMO: - Bergen bør ha en grunnleggende tanke om miljøet.
Nielsen, Rune