Han er bistandsadvokat til familien til Eugene Obiora, som døde under en pågripelse i Trondheim i september 2006.

Både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten henla saken mot polititjenestemennene som arresterte Obiora. Derfor krever nettverket Respekt nå at Spesialenheten for politisaker legges ned, og erstattes av et nytt etterforskningsorgan.

Les også: Dette mener forsvarere

– Det er mye godt i det forslaget. For å sikre uavhengighet bør det være dommere i tingrettene som leder etterforskningen av alvorlige saker der politiet er involvert, sier Raja.

Vil la vanlige folk overvåke

Spesialenheten for politisaker har bare eksistert i tre år. Den ble opprettet i januar 2005 og erstattet SEFO, som hadde fått hard kritikk for å være for tett knyttet til politiet.

Det er fast ansatte etterforskere og advokater på verv som i dag arbeider ved Spesialenheten. På grunn av at en stor andel av disse har bakgrunn fra politi og påtalemyndighet, har også Spesialenheten fått kritikk for å ikke være nok uavhengig av politiet.

– Det er klart at det ikke er mulig å gjennomføre en skikkelig etterforskning uten at man har politiets kompetanse. Etterforskerne må man derfor hente fra et annet politidistrikt enn det som etterforskes, sier Raja.

Ved å la dommere og lekmenn overvåke at alt går skikkelig for seg, kan man sikre en mest mulig objektiv etterforskning, mener advokaten.

– Kameraderi og lojalitet

– Det bør være lekmenn med som observatører, for å sikre at etterforskerne ikke lar kameraderi og lojalitet til politietaten komme i veien for etterforskningen.

Raja ser for seg at lekmennene som hentes inn for å holde øye med etterforskningen har relevant kompetanse i forhold til saken.

– I Obiora-saken burde det for eksempel vært med personer fra Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering eller fra Antirasistisk Senter.

Flere kritikere av Spesialenhetens arbeid har trukket frem at svært få anmeldte saker mot politifolk fører til noen reaksjon.

Av 844 saker som ble ferdigbehandlet av Spesialenheten i 2006 endte 101 saker – 12 prosent – med påtale.

26 av sakene ble avgjort med et forelegg, og i 64 saker ble det tatt ut tiltale.

VIL FJERNE SPESIALENHETEN: Demonstranter fra nettverket Respekt markterte i går sin misnøye med at verken Spesialenheten for politisaker eller Riksadvokaten vil straffe politifol-kene som pågrep Eugene Obiora i september 2006. Obiora døde under pågripelsen. De-monstrantene og bistandsadvokaten til Obioras familie krever nå at Spesialenheten legges ned.
Sunde, Helge
EITT ÅR SIDAN OBIORA: Personar med grumsete haldningar og det ein kan kalla eit ra-sistisk menneskesynfinn ein heilt sikkert også i politiet.Men derifrå til, i kjølvatnet av Obiora ?saka, «hette-saka», «Sofienbergpark-saka» m.fl., å gå kraftig ut og slå fast atdesse sakene er resultat av at norsk politi er rasistisk, er å gå forlangt, skriv artikkelforfattaren. ARKIV: SCANPIX.
Kallestad, Gorm